S novelami ve spojitosti s GDPR se v poslední době roztrhl pytel. Další novela Evropské unie, která má vejít v platnost 1. 1. 2022, zakazuje sběr cookies o uživateli bez jeho souhlasu. Text v liště „souhlasím s používáním cookies“, nebo podobné znění, už nebude dostačující. Novela opět pouze napravuje rozpor mezi legislativou Evropských zemí a českých zákonů. Změna se bude týkat provozovatelů webových stránek nebo mobilních aplikací.

Jak to bylo doposud?

Doposud stačilo na webových stránkách uživatele informovat, že ukládáte soubory cookies a za jakým účelem je používáte. České zákony (ustanovení § 89 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích), vyžadují takzvaný režim opt-out. To znamená, že se u uživatele předpokládá souhlas, ale může vyjádřit svůj nesouhlas. Předpokládaný souhlas vyplývá z nastavení prohlížeče, který má povolený sběr cookies na webových stránkách.

Jaká pravidla budou nově platit?

Pokud budete chtít ukládat jiné než technické a nezbytné soubory cookies, budete potřebovat od uživatele prokazatelný a aktivní souhlas, tedy režim opt-in. Zpravidla potřebujete souhlas k povolení cookies třetích stran, které využíváte pro reklamní a analytické účely (co jsou cookies a jaký je mezi nimi rozdíl jsme psali v článku Jak e-shopy ovlivní konec cookies třetích stran).

Uživatele budete muset také informovat o tom, jaké konkrétní cookies se na webu používají a za jakým účelem. Uživatel si může vybrat, kterým cookies udělí souhlas. Bez udělení souhlasu by jiné než nezbytné cookies měly být blokovány.

Provozovatelé webů by měli souhlas získat od uživatele dobrovolně, tedy neměl by být vynucován zablokováním přístupu ke stránce nebo jiným znepříjemňováním používání webové stránky s cílem přinutit uživatele k udělení souhlasu.

Jak se na změnu připravit?

1/ Informace o sbíraných cookies
Na webových stránkách by měly být umístěné informace o tom, jaké cookies ukládáte a jak s nimi nakládáte. Pokud v rámci cookies zpracováváte i osobní údaje, měli byste na stránkách mít i informace spojené s GDPR.

2/ Souhlas uživatele
Na web je potřeba umístit cookie lištu, kde bude moci uživatel aktivně udělit souhlas. Lišta by měla umožnit povolení jednotlivých oblastí cookies (např. Analytické, reklamní apod.). I po udělení souhlasu musí být uživateli umožněno vzít souhlas kdykoliv zpět.

souhlas s ukládáním cookies

Zdroj: Právní oběžník APEK 6 2021, ve spolupráci s advokátní kanceláří MKA Nosko